Odborný program

Registrácia je predĺžená do 3.10.2018